Konsolidační úvěr

Konsolidace jako možná cesta z dluhové spirály

Pro výše zmíněné případy, nebo lépe řečeno pro jejich prevenci, je určen finanční produkt konsolidace půjček (někdy také nazývaný přeúvěrování půjček), který slouží k sloučení veškerých dosavadních klientových půjček do jediné. Jedná se de facto o půjčku v takové výši, aby jí mohly být umořeny veškeré klientovi dluhy. Ty jsou získanou částkou splaceny a tímto krokem se klient stává dlužníkem jediné finanční instituce, která mu tento konsolidační produkt poskytla. Tato instituce na sebe zpravidla přebírá veškerou administrativu s půjčkami spojenou.

Jako obecné výhody tohoto řešení dluhové situace lze uvést…

Převezmeme pod sebe administrativní břemeno spojené s pravidelným (zpravidla měsíčním) vyřizováním dosavadních půjček a to je nahrazeno starostí o půjčku jedinou – konsolidační. Ubude tedy stolistí s papíry a značně se zjednoduší orientace v povinnostech dlužníka. Tato výhoda je citelná především pro ty klienty, kteří měli nebo mají uzavřeno více různých půjček – často menších spotřebitelských úvěrů (např. při zařizování bytu pračka, televize, nábytek na splátky u různých firem atp.).

Další zřejmou výhodou je snížení počtu nejrůznějších manipulačních poplatků, poplatků za vedení účtu a dalších pravidelných plateb, které se vážou ke každé půjčce, resp. jejímu účtu. V případě využití konsolidace jsou tyto poplatky již účtovány pouze ve vztahu ke konsolidační půjčce, čímž se můžou náklady na půjčku znatelně snížit a to opět především v případě vyššího počtu vedených půjček.

Nejedná se o všelék

V první řadě je třeba zmínit, že konsolidace půjček nejen že není dostupná všem, ale také není pro každého tím nejlepším řešením. Tento typ úvěru většinou není přiznán těm, kteří již mají problémy se splácením svých aktuálních závazků, proto je v případě že o pořízení konsolidačního úvěru uvažujete důležité, se pro tento krok rozhodnout včas. Jinými slovy, v momentě kdy už vám dluhy přerostly přes hlavu je na konsolidaci většinou pozdě, protože vám úvěr už nevyřídíme.

Za další je potřeba zvážit, zda je konsolidace tím nejlepším řešením, protože při shrnutí všech závazků klienta do jediného je stanovena nová měsíční splátka s novou celkovou dobou splácení. Tato částka bývá nižší a celková doba splácení zase znatelně delší, což ovšem také znamená, že souhrnná částka kterou bude klient nucen zaplatit se zvyšuje.

Pokud tedy máte jistotu, že současná výše splátek leží mimo vaše možnosti splácení a potřebujete především snížit měsíční splátky, konsolidace by mohla být dobrým řešení. Naopak pokud jste současné splátky schopni platit, byť za cenu dočasně velkých výdajů, je lepší tak učinit a konsolidační úvěr nepořizovat, protože tento úvěr celkovou částku nutnou k umoření dluhu navyšuje. Platí totiž, že delší doba splatnosti znamená větší navýšení.

Příspěvek byl publikován v rubrice Finanční služby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.