Jak funguje multi level marketing

Multi level marketing (česky víceúrovňový marketing)  či network marketing (česky síťový marketing), jsou formy podnikání, jejichž počátky sahají do doby prohibice v USA. V současné době v tomto systému pracují po celém světě tisíce firem a další neustále vznikají. Ve své čisté podobě je multi level marketing podnikáním velice ziskovým jak pro firmy, tak pro jejich spolupracovníky.

Jak zahájit multi level marketing? Jednou z nejdůležitějších věcí jsou podstatně nižší rozjezdové náklady firmy nežli při obdobném začátku při standartním podnikání. Menší náklady jsou hlavně v oblasti investic. (Pozor – menší neznamená žádné). Při prodeji v rámci MLM dochází také k užšímu kontaktu mezi distributorem (spolupracovníkem firmy) a koncovým zákazníkem prostřednictvím poradenské péče.

Finanční přínos pro distributora (spolupracovníka): jako spolupracovník multi level marketingové firmy máte několik možností  jak vytvářet příjmy a z nich generovat zisk:

Zboží, které budete od MLM firmy nakupovat, bude za cenu nižší nežli je prodejní cena koncovému zákazníkovi. Tento rozdíl je obvykle v desítkách procent hodnoty zboží (20-40%). Pokud tedy zboží odeberete pro svou vlastní spotřebu, ušetříte, a to se dá považovat „za peníze do Vaší kapsy“ (které velmi příjemně nemusíte danit).
Zboží, které jste od Vaší firmy nakoupili, prodáte. Vaším příjmem je rozdíl mezi cenou, za kterou jste nakoupili a cenou, za kterou jste prodali. Jak bylo řečeno výše, obvykle jsou to řádově desítky procent koncové ceny zboží.
3. Příjem z meziprovize, někdy se říká “odměna za vedení týmu“. Tento příjem je v multi level marketingu nejzajímavější. Jako spolupracovník Vaší firmy můžete nejen nakupovat zboží se slevou, ale můžete také vytvářet svůj vlastní tým spolupracovníků – někdy se říká“strom“ či „struktura“. Když se Vám to podaří, budete mít z produkce spolupracovníků „pod Vámi“ určité procento, které Vám bude vyplácet  firma. Toto procento nejde na úkor spolupracovníka pod Vámi, ale vyplácí Vám ho firma.  Jak může multi level marketingová firma tyto peníze vyplácet, kde je bere? Převážně z peněz ušetřených za reklamní činnost (třeba bloková reklama v televizi), které jsou pak formou meziprovizí rozdělovány mezi spolupracovníky. Peníze na reklamu totiž u velkých, progresivních firem tvoří podstatnou část nákladů (rozhodně to nejsou řádově pouze procenta).

Pokud se Vám tato činnost začne dařit a budete mít aktivní spolupracovníky, máte před sebou skutečně zajímavé příjmy. Platí totiž heslo “je lepší mít pod sebou 100 lidí, z kterých mi každý dá jedno procento, nežli sám pracovat na 100 %“. Vy nad těch “sto procent“ můžete ještě zboží prodávat či se věnovat pouze vedení své linie. Pokud lidé přímo pod Vámi (1. linie)  za sebe zařadí své další spolupracovníky, budete brát peníze i z jejich produkce. (Pozor, ne v každé firmě – a liší se i počet linií, ze kterých ještě dostáváte procenta). Dá se říci, že tento systém tzv. duplikace (to, že Vy je naučíte, že mají dělat to, jste udělali Vy, abyste je získali)  je základem šíření multi level marketingu z hlediska nárůstu počtu spolupracovníků, s tím odebraného zboží a následně obratu multi level marketingové firmy.

Formality ohledně spolupráce s MLM firmou.

Jak jste na tom jako spolupracovník multi level marketingové firmy z hlediska daňových povinností? Pokud nedosáhnete v určitém daňové období příjmu nad hranici stanovenou v Zákoně o daních, nemusíte nic Finančnímu úřadu hlásit, ani si nemusíte pořizovat živnostenský list. Pokud ale tuto hranici překročíte – většinou tím okamžikem právě zjistíte, že tento druh činnosti se Vám vyplatí – musíte si pořídit Živnostenský list.  Nezapomeňte na odpočitatelnou část daňového základu na Vás a všechny Vaše děti, stejně jako na odpočítání nákladů před zdaněním. A schovávat účtenky s razítkem!

Nemáte ale při své činnosti nikdy nadřízeného, pevnou pracovní dobu, závazné úkoly stanovené někým jiným. Vše záleží pouze na Vás. A může být ohromná výhoda (pro jistý typ osobnosti).

Související články: Network marketing, John Law – muž, který vymyslel nekryté peníze

Příspěvek byl publikován v rubrice Reklama a Marketing se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.