Jak naložit s dluhy? Osobní bankrot může být optimálním řešením

Půjčení peněz je zpravidla velmi snadné, a tak lidé často zapomínají na rizika s tím spojená. Přitom do dluhového kolotoče se dostanete jedna dvě. I jedna opomenutá platba může skončit exekucí na majetek. Stačí nezaplatit nájemné, plyn, elektřinu nebo uhradit fakturu za telefon několik dnů po splatnosti.

Prvotní sankce sice nejsou nijak vysoké, ale pokud budete upomínky ignorovat, může nastat situace, že dluh budete splácet dalším dluhem. A už se vezete! Díky úrokům se dlužná částka neustále navyšuje a postupem času je nad vaše reálné možnosti. Máte jednu půjčku, druhou, třetí, k tomu hypotéku, kreditní kartu,… Co teď? Jak nespadnout až na úplné dno? V extrémním případě můžete nakonec přijít o veškerý svůj majetek. Chcete-li nalézt východisko z nouze, musíte začít jednat. Věřte, že před dluhy se nikam neschováte, dostihnou vás tak jako tak. Pojďme se tedy podívat na to, jaké máte možnosti.

Kontaktujte věřitele

Máte-li poštovní schránku přeplněnou upomínkami od věřitelů, pak by určitě bylo vhodné ji vybrat a na doručené výzvy k úhradě reagovat. Pokud totiž první upomínku hodíte do koše a doufáte, že na ni věřitelé zapomenou, velice se mýlíte. Zpravidla ve chvíli, kdy nastává období relativního “klidu” a další upomínky nechodí, věřitelé spřádají plány na další postup. Cíl je jediný: získat zpět půjčené peněžní prostředky. Proto nestrkejte hlavu do písku a k problému se postavte čelem. Pokuste se s věřiteli dohodnout na splátkovém kalendáři, případně odkladu splátek na dobu, kdy budete schopni svoje závazky plnit. Jestliže na dohodu nepřistoupí a nebo jste zadluženi až po uši, požádejte o oddlužení neboli osobní bankrot. To je zpravidla pro dlužníky jediný legální způsob, jak se dostat z dluhové pasti. Ovšem za předpokladu, že splňujete zákonné podmínky.

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot je lidový výraz pro oddlužení fyzických osob, kdy na základě rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka je stanoven způsob, jakým může dlužník uhradit svoje závazky. Samotné oddlužení je administrativně náročný proces, který probíhá podle ustanovení insolvenčního zákona. Z toho důvodu, dříve než začnete podnikat jakékoli kroky, je daleko lepší se nejprve poradit ve finanční poradně. Zde vám nejen zpracují návrh na povolení oddlužení, ale také kvalifikovaně posoudí, zda je pro vás oddlužení vhodné či nikoliv, případně vám navrhnou jiné řešení.

Proč právě oddlužení?

Abyste mohli o oddlužení požádat, musíte mít v prvé řadě závazky alespoň ke dvěma věřitelům, které jsou minimálně 30 dnů po splatnosti a nejste schopni je nadále splácet. Pokud žijete v partnerském svazku, můžete požádat o společné oddlužení manželů, kterým dokážete vyřešit tíživou finanční situaci celé rodiny. Oddlužení je možné provést formou splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku. Splátkový kalendář ale klade vysoké nároky na vaše příjmy, během pěti let musíte uhradit minimálně 30 % z celkového objemu všech pohledávek věřitelů.

Oddlužení má své výhody:

  • během oddlužení nenarůstají dluhy o další úroky, penále či smluvní pokuty
  • oddlužení zastaví i již probíhající exekuční řízení
  • při zaplacení minimálně 30 % procent závazků dochází po pěti letech k prominutí zbytku dluhů
  • věřitelé mají od výzvy soudu 30 dnů na to, aby přihlásili svoje pohledávky, jinak není možno tyto dluhy po dlužníkovi dále vymáhat

Mějte dluhy pod dohledem

Může se stát, že máte více půjček najednou a přesto nedokážete pro oddlužení naplnit podmínky insolvenčního zákona. V takovém případě se nabízí možnost tzv. konsolidace neboli sloučení všech půjček do jedné. Tím pádem budete mít jen jeden dluh, a to s výrazně menšími poplatky, než kdybyste spláceli každou půjčku zvlášť. Konsolidace půjček umožňuje domluvit si také nový splátkový kalendář a rozložit si jednotlivé splátky na delší časové období a třeba i s lepšími podmínkami.

Nikdy nepodceňujte život s dluhy a mějte je vždy pod kontrolou. Čím dříve je splatíte, tím více peněz nakonec ušetříte. Nikdy nedopusťte, aby váš život ovládly dluhy natolik, že nebudete schopni dostát svým závazkům.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Finanční služby. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.