Stavební spoření a jeho změny 2014

Stavební spoření bylo jednou z nejvýhodnějších forem spoření, protože ho stát poměrně vysoce podporoval. Bohužel pravicové vlády se snaží šetřit, takže se dostalo i na stavební spoření. Jaké změny nás čekají v dalším roce?

První změnou je zavedení tzv. účelového vyplácení státní podpory stavebního spoření, a to jen na bytové potřeby. Tím se okruh zájemců velmi zmenší, protože dříve nebyl hlavní účel spoření na bydlení nebo získání výhodného úvěru na bydlení, ale mohl být využit i pro zcela jiné účely. Nikdo vás v tomto ohledu neomezoval.

To bude platit po nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2014 u všech smluv uzavřených po datu i před datem účinnosti této novely. Protože jde o roční zálohy plynoucích z nároků za uplynulý rok, budou nároky vyplácené až z rozpočtu roku 2015. Účelovost státní podpory bude pak nutné prokazovat na zálohy připsané od roku 2015. Výjimkou budou smlouvy uzavřené před rokem 2003, které budou vypovězeny během 1. pololetí 2014 a poslední státní podpora bude na ně připsána na podzim 2014 a bude nutno doložit účel.

Částku lze převést do penzijního spoření

Jako alternativa je nabízena možnost převést uspořenou částku včetně připsaných zálohy státní podpory do III. penzijního pilíře, kdy již nebude muset účastník prokazovat účel na bydlení, ale zajistí si tím prostředky na stáří. Pak bude záležet na dohodě s penzijní společností, zda uspořená částka a státní podpora budou brány jako mimořádný příspěvek nebo předplatné penzijního připojištění či doplňkové penzijní spoření.

Na převedenou a účelově vázanou státní podporu nebudou náležet státní příspěvky. V případě vyplacení odbytného se převedená státní podpora bude vracet zpět Ministerstvu financí v nominální hodnotě.

Pozor na změnu v možnosti čerpání

Účastníci se smlouvou o stavebním spoření ve spořící fázi po 1. lednu 2014, tedy nejen nových, ale i dříve uzavřených smluv, doloží účel financování bytových potřeb – například rekonstrukce či nákup bydlení. Avšak bude prokazovat tento účel pouze pro částku státní podpory, na kterou vznikne nárok po 1. lednu 2014, tedy na vklady vložené po 1. lednu 2014. Pokud účastník účel nedoloží, přijde pouze o státní podporu, na kterou má nárok po 1. lednu 2014, o starší částky státní podpory ale nepřijde.

Uvažuje se i možnost využít stavební spoření se státní podporou na úhradu školného na vysokých školách, ovšem tato změna má být řešená v připravovaném zákonu o vysokých školách.

Článek sepsán ve spolupráci s www.abeceda-bydleni.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Finanční služby se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.